Xin luật sư cho biết, thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi được xét duyệt là bao lâu? Phụ thuộc vào điều gì?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:54 AM - Chia sẻ:

Chào bạn, thời gian chờ phê duyệt hồ sơ EB-5 nộp sau 05/2018 là 25 - 30 tháng.


Các yếu tố ảnh hưởng thời gian duyệt cấp thẻ xanh điều kiện - Đơn I-526:


- Đầu tư vào dự án đã có quá trình hoạt động lâu dài, ổn định hoặc đã từng có nhà đầu tư được cấp I-526.
- Hồ sơ chứng minh nguồn vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng, rõ ràng để tránh bị yêu cầu bổ sung hồ sơ.
- Chất lượng các hồ sơ nộp trước đương đơn cụ thể.
- Quốc gia gốc của đương đơn có bị vượt hạn mức năm của thị thực EB-5 hay chưa, v.v...

YÊU CẦU TƯ VẤN