Xin hỏi bà Monica là tôi mới bắt đầu tìm hiểu về chương trình đầu tư EB5 và không rành lắm về mảng này. Theo bà tôi nên bắt đầu như thế nào và đầu tư vào lĩnh vực nào là an toàn với người chưa có kinh nghiệm?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 3:56 AM

Chia sẻ

Đối với người mới tìm hiểu về chương trình, bạn nên tham vấn ý kiến pháp lý từ luật sư EB5 và tìm hiểu thông tin qua các nguồn tin pháp lý từ chính trang web chính thức của Bộ Di trú Mỹ. Bạn cũng có thể tham khảo thêm từ nhiều nguồn thông tin cũng như các đơn vị tư vấn và đối chiếu các thông tin đó với các nguồn chính thống như trên.

Với lĩnh vực đầu tư, bạn nên ưu tiên tìm hiểu các dự án nằm trong vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ an toàn hơn.

YÊU CẦU TƯ VẤN