Xin cho hỏi đi theo diện EB5 cần có tài chính là bao nhiêu và thời gian làm hồ sơ mất bao lâu?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 3:54 AM

Chia sẻ

Điều kiện đương đơn EB5 cần chứng minh tổng tài sản trên một triệu USD hoặc thu nhập trong 2 năm liên tiếp là 200.000 USD với người chưa có gia đình và 300.000 USD đối với người đã kết hôn. Trong đó, đương đơn sẽ chứng minh nguồn gốc vốn đầu tư 500.000 USD theo quy định.

Hiện nay thời gian chờ đợi đối với đương đơn Việt Nam là từ 21-24 tháng.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN