Xin cho biết các loại tài sản nào được kê khai để chứng minh tài chính?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:12 AM

Chia sẻ

Nhà đầu tư tiềm năng có thể cân nhắc về thu nhập từ hoat động kinh doanh, lương từ công việc cố định, bất động sản, tiền gửi tiết kiệm, tài sản thừa kế, các khoản thu nhập khác có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và có thực hiện nghĩa vụ thuế với nước sở tại.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN