Với múc đầu tư như vậy thì được đầu tư nghành nghề mình mong muốn không? Hay là phải theo chính sách của chương trình. Ngoài ra chỗ mình mong muốn ở lại thì sao

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Chương trình không giới hạn ngành nghề hoạt động kinh doanh của các Dự án EB-5, nhà đầu tư có thể chọn đầu tư theo ngành nghề mình mong muốn. Tuy nhiên yếu tố hiệu quả và an toàn của dự án EB-5 là yếu tố tiên quyết mà nhà đầu tư cần lưu ý. Nhà đầu tư có thể tự do sống tại bất kỳ tiểu bang nào của Mỹ, không phụ thuộc vị trí của Dự án EB-5. 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN