Tôi nghe nói Việt Nam bị ngưng cấp thị thực EB-5. Điều đó có thật không?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Apr 13, 2018 4:32 AM

Chia sẻ

Hiện nay, thời hạn mới để nộp hồ sơ EB5 là đến 30/9 năm nay. Mọi thay đổi tiếp theo sẽ được Quốc hội Mỹ hoặc các cơ quan liên quan thông báo khi các bên đạt được đồng thuận trước thời hạn đó hoặc sau khi thời điểm đó kết thúc.

Tất cả những thông tin bên lề về việc ngưng cấp thị thực cho người Việt Nam là không chính xác.

YÊU CẦU TƯ VẤN