Tôi nghe nói bây giờ người ta có thể mua bảo hiểm cho chính khoản đầu tư của mình. Xin cho hỏi tôi có thể mua bảo hiểm ở đâu và làm như thế nào?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:05 AM

Chia sẻ

Yếu tố “đầu tư có rủi ro” được quy định trong Luật EB-5 yêu cầu mỗi nhà đầu tư EB-5 phải chịu những rủi ro tài chính, kinh doanh như bất cứ nhà đầu tư cá nhân nào rót vốn vào một doanh nghiệp tư nhân tại Mỹ. Chính vì sự đối lập giữa yêu cầu “đầu tư rủi ro” của chương trình nhập cư Mỹ so với đầu tư đảm bảo của các chương trình nhập cư lâu đời hơn của Canada và Australia, nhiều đơn vị EB-5 Mỹ đã cố gắng tạo ra hàng loạt điều khoản cam kết, điều khoản bảo hiểm... Điều này không đúng theo luật Mỹ, dẫn đến việc nhà đầu tư bị từ chối hồ sơ nhập cư. Một nhà đầu tư EB-5 chỉ có thể giới hạn rủi ro đầu tư của mình bằng cách chọn một đơn vị trung tâm vùng uy tín, một chủ đầu tư tạo việc làm đáng tin cậy và đã được xác minh. 

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN