Tôi muốn biết có phải là sắp thay đổi hạn mức đầu tư từ 500,000 sang 1,3 triệu USD phải không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:51 AM - Chia sẻ:

Hiện nay Quốc hội Mỹ đang cân nhắc việc tăng vốn đầu tư quy định từ 500,000 USD lên 800,000 USD hoặc 1.35 triệu USD đối với các Dự án thuộc khu vực việc làm trọng điểm (TEA) như Dự án Lake Point. Các khu vực không thuộc khu vực việc làm trọng điểm (Non-TEA) ví dụ như Dự án thuộc trung tâm các thành phố lớn, vốn đầu tư dự kiến tăng từ 1 triệu USD lên 1.8 triệu USD.

YÊU CẦU TƯ VẤN