Tôi muốn biết có phải là sắp thay đổi hạn mức đầu tư từ 500,000 sang 1,3 triệu USD phải không?

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Hiện nay Quốc hội Mỹ đang cân nhắc việc tăng vốn đầu tư quy định từ 500,000 USD lên 800,000 USD hoặc 1.35 triệu USD đối với các Dự án thuộc khu vực việc làm trọng điểm (TEA) như Dự án Lake Point. Các khu vực không thuộc khu vực việc làm trọng điểm (Non-TEA) ví dụ như Dự án thuộc trung tâm các thành phố lớn, vốn đầu tư dự kiến tăng từ 1 triệu USD lên 1.8 triệu USD.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, DỰ ÁN LAKE POINT,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN