Tôi đang có con du học tại Mỹ, nếu nộp hồ sơ xin visa EB5, con tôi có phải quay về Việt Nam để hoàn thiện thủ tục không?

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Chào bạn, con bạn không cần quay về VN trong giai đoạn nộp hồ sơ nếu có thể bổ sung các hồ sơ cần thiết qua email.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN