Tôi đang có con du học tại Mỹ, nếu nộp hồ sơ xin visa EB5, con tôi có phải quay về Việt Nam để hoàn thiện thủ tục không?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:50 AM

Chia sẻ

Chào bạn, con bạn không cần quay về VN trong giai đoạn nộp hồ sơ nếu có thể bổ sung các hồ sơ cần thiết qua email.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN