Tiền trúng vé số hoặc được thừa kế, cho - tặng cho được sử dụng để đầu tư EB-5 hay không?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:47 AM

Chia sẻ

Câu trả lời là Được và nhà đầu tư tiềm năng cần tổng hợp đầy đủ chứng từ về sự kiện thu nhập bất thường cùng các giấy tờ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ thuế khi sự kiện xảy ra.

YÊU CẦU TƯ VẤN