Những rủi ro nào tôi có thể gặp phải khi đầu tư vào một dự án EB-5? Và làm cách nào để phòng tránh?

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Đối với việc lựa chọn dự án EB-5, nhà đầu tư luôn quan trọng 2 yếu tố: khả năng nhận thẻ xanh và khả năng hoàn vốn của dự án.


Khả năng nhận thẻ xanh:


1. Thẻ xanh có điều kiện (2 năm): nhà đầu tư cần được đánh giá kỹ lưỡng về nguồn gốc vốn đầu tư tương đương 550,000 USD và lý lịch tư pháp, hoạt động chuyển tiền đầu tư vào tài khoản chỉ định,...vì đây là các yếu tố ảnh hưởng kết quả cấp thẻ xanh có điều kiện.
2. Thẻ xanh vĩnh viễn: nhà đầu tư cần xem xét lịch sử hoạt động và kết quả tạo việc làm của dự án trên thực tế, để đánh giá liệu dự án đã/ hoặc chưa tạo đủ lượng công việc làm theo quy định của luật: là tối thiểu 10 công việc/ suất đầu tư EB-5. Vì số lượng việc làm là tiêu chuẩn chính để nhà đầu tư được an toàn chuyển đổi lên thẻ xanh vĩnh viễn (bên cạnh một số yêu cầu phụ); do đó, nhà đầu tư nên chọn các dự án đã có lịch sử hoạt động ổn định và đã tạo được đủ lượng việc làm thực tế căn cứ theo báo cáo đã được Bộ Di trú Mỹ (USCIS) phê duyệt như Dự án Lake Point của AVS.


Khả năng hoàn vốn: nhà đầu tư tiềm năng nên yêu cầu được xem các báo cáo hoạt động, cơ cấu nguồn vốn và đánh giá hiệu quả thực tiễn mà Dự án đưa ra để chứng minh cho khả năng hoàn vốn của họ trong tương lai.


Ngoài các yếu tố chính trên, chương trình còn nhiều các nội dung chi phối kết quả thành công của hồ sơ EB-5. Vì vậy, AVS khuyến khích các nhà đầu tư tiềm năng nên cố gắng liên hệ và đối thoại trực tiếp với Dự án EB-5 mà Quý vị dự định đầu tư. Việc thông qua các đơn vị tư vấn trung gian sẽ làm giảm tính liên kết cần có giữa nhà đầu tư và dự án EB-5, cũng như không đảm bảo tính chính xác trong thông tin truyền tải căn cứ theo Quy định EB-5 Mỹ.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, DỰ ÁN LAKE POINT, USCIS, THẺ XANH VĨNH VIỄN,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN