Hồ sơ EB5 sau khi nhập tịch Mỹ có bị phân biệt với các dạng nhập tịch khác không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:39 AM - Chia sẻ:

Tất cả các loại thị thực sau khi đương đơn đã di dân đến Mỹ và nhận thẻ xanh đều được đối xử công bằng và nhận quyền lợi là một thường trú nhân hợp pháp.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

YÊU CẦU TƯ VẤN