Hiện Tại Tôi có 250.000USD Nếu Tôi Có Dự kiến Đi Tôi có Được Đi không ah? số tiền còn lại Tôi phải Trả Thế nào!!!! Xin cảm Ơn.

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:51 AM

Chia sẻ

Luật EB-5 quy định số tiền đầu tư của đương đơn cần được chuyển vào tài khoản phong tỏa của dự án và có Thư xác nhận của ngân hàng cho việc ghi Có đủ số vốn đầu tư này trước khi Luật sư nộp hồ sơ di trú cho đương đơn. Hiện vốn đầu tư EB-5 là 500,000 USD và có khả năng sẽ tăng lên 800,000USD sau 30/9/2018. Bạn nên cân nhắc về thời gian chuẩn bị đủ nguồn vốn và khả năng tăng vốn đầu tư sắp tới.

YÊU CẦU TƯ VẤN