Hiện tại, tôi chưa đủ số tiền 500.000 USD. Theo luật sư, tôi có nên bán hết tài sản và vay mượn thêm để đầu tư EB-5 hay không? Chính phủ Mỹ có cam kết lợi nhuận từ việc kêu gọi đầu tư này hay không?

MONICA N. PHẠM - Jun 20, 2018 - Chia sẻ:

Điều kiện đương đơn EB5 cần chứng minh tổng tài sản trên một triệu USD hoặc thu nhập trong 2 năm liên tiếp là 200.000 USD với người chưa có gia đình và 300.000 USD đối với người đã kết hôn. Trong đó, đương đơn sẽ chứng minh nguồn gốc vốn đầu tư 500.000 USD theo quy định. Bạn nên cân nhắc khả năng tài chính để đảm bảo quyết định đầu tư EB-5 không trở thành gánh nặng cho gia đình bạn.
Tỷ lệ lợi nhuận sẽ do Dự án EB-5 thỏa thuận với các nhà đầu tư của họ căn cứ theo Hợp đồng đầu tư cá nhân nhà đầu tư với doanh nghiệp tư nhân (Dự án). Chính phủ không có quy định bắt buộc.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, CHÍNH PHỦ MỸ,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

HỎI ĐÁP KHÁC

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN