Bây giờ có nhiều dự án kêu gọi đầu tư diện này nên tôi rất lo gặp rủi ro. Tôi cần quan tâm những yếu tố nào khi xem xét đầu tư một dự án ở Mỹ?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:10 AM

Chia sẻ

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là xem người đứng sau dự án là ai, chủ đầu tư rót bao nhiêu phần trăm vốn của họ vào dự án EB-5. Và trung tâm vùng đứng phía sau, đặc biệt quan trọng là lịch sử hoạt động của trung tâm vùng cho chính dự án đó. Bởi một trung tâm vùng có thể cùng lúc huy động nhiều dự án, mỗi dự án có hiệu quả khác nhau. Bạn cần xem số lượng công việc mà dự án đã tạo ra là bao nhiêu chứ không phải con số họ dự kiến tạo ra trong tương lai.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN