Xin cho hỏi việc đầu tư theo diện EB-5 có được pháp luật bảo vệ hay không? Trường hợp đầu tư thất bại, chúng tôi có được nhận thẻ xanh hay không?

Xin cho hỏi việc đầu tư theo diện EB-5 có được pháp luật bảo vệ hay không? Trường hợp đầu tư thất bại, chúng tôi có được nhận thẻ xanh hay không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:46 AM - Chia sẻ:

Theo luật EB-5, nhà đầu tư tự chịu rủi ro về kinh doanh, tài chính... khi rót vốn vào một dự án của doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, việc làm việc thật kĩ lưỡng với trung tâm vùng là rất cần thiết vì trung tâm vùng là các đơn vị trực tiếp giám sát các dự án để giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Có hai trường hợp xảy ra, nhà đầu tư nhận thẻ xanh vĩnh viễn rồi dự án mới thất bại. Hoặc dự án thất bại trong khi nhà đầu tư chờ đợi nhận thẻ xanh hoặc đang nắm giữ thẻ xanh điều kiện.

Ở trường hợp một, nhà đầu tư vẫn có thể sinh sống và làm việc tại Mỹ như một thường trú nhân Mỹ nhưng không thể nhận lại vốn đầu tư. Với trường hợp hai, nhà đầu tư không nhận thẻ xanh hoặc không thể chuyển đổi lên thẻ xanh vĩnh viễn và cũng không được hoàn vốn.

Vì vậy, việc lựa chọn dự án, đánh giá lịch sử hoạt động dự án... để đầu tư là cực kỳ quan trọng.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, TRUNG TÂM VÙNG, THẺ XANH VĨNH VIỄN,

YÊU CẦU TƯ VẤN