Xin cho hỏi có quy định giới hạn tuổi cho nhà đầu tư EB5 không?

Xin cho hỏi có quy định giới hạn tuổi cho nhà đầu tư EB5 không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:26 AM - Chia sẻ:

EB-5 không giới hạn tuổi đương đơn chính (nhà đầu tư) và người phối ngẫu, chỉ giới hạn tuổi của con phụ thuộc (dưới 21 tuổi và còn độc thân)

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

YÊU CẦU TƯ VẤN