Với tiêu chi đầu tư EB 5 thì mất thời gian bao lâu để hoàn tất hồ sơ và để qua tới nơi.

Với tiêu chi đầu tư EB 5 thì mất thời gian bao lâu để hoàn tất hồ sơ và để qua tới nơi.

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:37 AM - Chia sẻ:

Hiện nay, các hồ sơ EB-5 nộp sau tháng 5/2018 có thời gian chờ dự kiến là từ 25 - 30 tháng.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

YÊU CẦU TƯ VẤN