Tôi cần có số tiền tối thiểu bao nhiêu mới đầu tư EB-5 và ngoài tiền ra thì cần có điệu kiện gì thêm để đầu tư diện này?

Tôi cần có số tiền tối thiểu bao nhiêu mới đầu tư EB-5 và ngoài tiền ra thì cần có điệu kiện gì thêm để đầu tư diện này?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:30 AM - Chia sẻ:

Điều kiện đương đơn EB5 cần chứng minh tổng tài sản trên một triệu USD hoặc thu nhập trong 2 năm liên tiếp là 200.000 USD với người chưa có gia đình và 300.000 USD đối với người đã kết hôn. Trong đó, đương đơn sẽ chứng minh nguồn gốc vốn đầu tư 500.000 USD theo quy định. Ngoài ra, đương đơn không có lịch sử xấu về lý lịch tư pháp tại nước sở tại

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

YÊU CẦU TƯ VẤN