SỐ LIỆU XỬ LÝ CÁC MẪU ĐƠN CỦA BỘ DI TRÚ QUÝ 3/2018 - CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

  

 Trong Quý 3 2018, Văn phòng xử lý thị thực đầu tư nhập cư (IPO) đang nhận ít đơn I-526 mới và năng suất xử lý đơn I-526 tăng lên đáng kể. Đây là dấu hiệu tốt giúp đẩy nhanh quá trình chờ chấp thuận của nhà đầu tư và làm giảm số lượng hồ sơ tồn đọng. Tuy nhiên, hiệu suất chỉ cải thiện đối với đơn I-526 (cải thiện 22% so với quý 2) nhưng lại giảm số lượng xử lý đơn I-924 và I-829.

 Đặc biệt là, lượng hồ sơ I-526 nộp mới trong Q3 2018 thấp nhất trong các quý kể từ năm 2013, phản ánh sự ngần ngại của nhà đầu tư đối với thời gian chờ cấp thị thực bị kéo dài. Tỷ lệ bác đơn I-526 ở mức 9%. Thời gian xử lý trung bình hiện nay là 26.5 tháng.

 Lần đầu tiên, số đơn I-829 nộp mới cao hơn số đơn I-526, nhưng tỷ lệ bác đơn cao hơn bình thường, lên đến 13%. Năng suất xử lý giảm đi 65% trong vòng 4 quý. Một phần là do nguồn lực xử lý I-829 đang bị hạn chế. Thời gian xử lý trung bình hiện nay là 30 – 39 tháng.

 Đối với đơn I-924, tỷ lệ từ chối đáng kinh ngạc trong Q3 là 51%.

Bảng tổng hợp đơn I-526 chờ xử lý theo năm ưu tiên của các nước (đến 24/10/2018). (Nguồn: USCIS)

Bảng ước tính số thị thực sẽ cấp tương ứng với đơn I-526 đang chờ duyệt của các nước (đến 24/10/2018). (Nguồn: USCIS)

Tags:

© 2021 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up