Sau khi nhận thẻ xanh từ chương trình EB5, tôi và gia đình có được hưởng đầy đủ các quyền lợi như công dân Mỹ và sau 2 năm, tôi có chắc chắn được nhập tịch hay không?

Sau khi nhận thẻ xanh từ chương trình EB5, tôi và gia đình có được hưởng đầy đủ các quyền lợi như công dân Mỹ và sau 2 năm, tôi có chắc chắn được nhập tịch hay không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:43 AM - Chia sẻ:

Đương đơn và gia đình sau khi nhận thẻ xanh sẽ hưởng tất cả quyền lợi như một thường trú nhân Mỹ. Sau 2 năm, thẻ xanh điều kiện hết hạn, nhà đầu tư cần có báo cáo từ dự án EB5 lên Bộ Di trú để xem xét được chuyển đổi sang thẻ xanh vĩnh viễn trước khi xin nhập tịch (citizenship). 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, CHƯƠNG TRÌNH EB5, THẺ XANH VĨNH VIỄN,

YÊU CẦU TƯ VẤN