LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN VISA BULLETIN – THÁNG 02/2024

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN VISA BULLETIN – THÁNG 02/2024

T.QUỲNH - Feb 29, 2024 - Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lịch chiếu khán di dân tháng 02/2024, tiết lộ nhiều thay đổi trong ngày hành động cuối cùng.

Trong hạng mục không dành riêng, ngày hành động cuối cùng của đương đơn Trung Quốc có tiến triển thêm 07 ngày trong tháng tiếp theo đến ngày 15/12/2015. Không có sự thay đổi nào đối với đương đơn Ấn Độ. Ở hạng mục dành riêng, các quốc gia đều hiển thị “đang hiện hành”.

 

Bàng A. Ngày hành động cuối cùng (Final Action Dates)

 

Lịch chiếu khán di dân tháng 02/2024 cho thấy ngày hành động cuối cùng của những đương đơn sau đây:

 

  1. Đương đơn thuộc danh mục không dành riêng

 

  • Trung Quốc: 15/12/2015 (tiến triển thêm 07 ngày)

 

  • Ấn Độ: 01/10/2020 (không thay đổi)

 

  • Các quốc gia khác: Đang hiện hành

 

Việt Nam thuộc mục “Các quốc gia khác” với ngày hành động cuối cùng hiện đang ở tình trạng “C” – nghĩa là “Đang hiện hành”.

 

  1. Đương đơn thuộc danh mục dành riêng

 

  • Tất cả các quốc gia: Đang hiện hành

 

 

 

Bảng B. Ngày tiếp nhận hồ sơ EB-5 (Dates for Filing)

 

Ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày cho biết đương đơn EB-5 nào “đủ điều kiện” để có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư. Để thỏa điều kiện trên, đương đơn EB-5 cần có:

 

  • Đơn I-526/I-526E đã được phê duyệt

 

  • Hoàn tất Đơn xin cấp thị thực định cư (DS-260) và các giấy tờ bắt buộc liên quan khác

 

Trong hạng mục thị thực dành riêng, không có ngày giới hạn nào dành cho người nộp đơn.

 

Trong hạng mục thị thực không dành riêng, ngày nộp đơn vẫn hiển thị “hiện hành” dành cho những ai nộp đơn vào tháng 01/2024 ngoại trừ đương đơn Trung Quốc và Ấn Độ. Các nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện có ngày ưu tiên trước ngày nộp đơn có thể tận dụng việc nộp đơn đồng thời đơn I-526E và đơn xin điều chỉnh trạng thái.

 

Việt Nam thuộc mục “Các quốc gia khác”. Ngày tiếp nhận hồ sơ cho chương trình đầu tư EB-5 dành cho đương đơn Việt Nam hiện ở tình trạng “C” – “Đang hiện hành”.

 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB-5 và dự án EB-5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@avseb5.com.

 

Trung tâm vùng AVSEB-5

 

 

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, TRUNG TÂM VÙNG, ĐẦU TƯ EB5, I-526,

DỰ ÁN EB5 RIVER OAK - DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 CHUẨN TEA

YÊU CẦU TƯ VẤN