CHƯƠNG TRÌNH EB-5 QUA TRUNG TÂM VÙNG ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN 30/9/2018

  

Lần cuối cùng Quốc hội bỏ phiếu thông qua các nội dung quan trọng nổi bật cho Chương trình đầu tư qua trung tâm vùng là năm 2012. Kể từ đó, chương trình liên tục được gia hạn vài tháng một lần cùng với đạo luật ngân sách chung của chính phủ. Và hiện Chương trình EB-5 vừa được tiếp tục gia hạn theo nội dung H.R.1625. Hạ viện và Thượng viện đã vừa thông qua nội dung gia hạn và đang chờ Tổng thống ký ban hành chính thức.

  • Gia hạn Chương trình đầu tư qua Trung tâm vùng đến 30/9/2018.

Đoạn văn bản đề cập gia hạn Chương trình đầu thư trung tâm vùng đến ngày 30/9/2018 tại trang 1759 của Omnibus Spending Bill, như sau:

SEC. 204. Mục 610 (b) của Bộ Thương mại, Tư pháp và Nhà nước, Tư pháp, và Đạo luật phân bổ các Cơ quan liên quan năm 1993 (Chú thích 8 USC 1153) sẽ được áp dụng bằng cách thay thế hạn "30 tháng 9 năm 2018" cho hạn "30 Tháng 9, 2015 "

Phần giải thích cũng nêu rõ việc gia hạn không ảnh hưởng đến quá trình cải cách chương trình EB-5 và các thay đổi liên quan. Việc gia hạn chỉ nhằm duy trì chương trình cho đến khi các bên đồng thuận ban hành Luật EB-5 mới tốt hơn.

  • Thời gian xử lý

USCIS đã thay đổi phương pháp tính thời gian xử lý 4 Đơn: N-400, I-90, I-485 và I-751. Phương pháp tính thời gian xử lý Đơn I-526, I-829, và I-924 không thay đổi.

Văn phòng xử lý thị thực đầu tư - IPO không muốn mọi người phàn nàn rằng họ xử lý hồ sơ chậm so với tiến độ thông thường, nên theo cách tính mới, một hồ sơ được xem là bị xử lý chậm tiến độ khi thời gian chờ lâu hơn 130% so với thời gian chờ trung bình.

  • Hạn mức thị thực

Bản tin Thị thực tháng 4/2018 khẳng định Việt Nam chắc chắn sẽ là quốc gia tiếp theo, sau Trung Quốc, sử dụng vượt hạn mức thị thực cho phép và bị áp thời gian tạm hoãn xử lý hồ sơ.

Tags:

© 2021 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up