TỌA ĐÀM: "2017 - EB-5 CÓ CÒN LÀ LỰA CHỌN TỐT NHẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT?"

  

Tags: EB-5, EB-5 Event, EB-5 Vietnam, Tọa Đàm, José E. Latour, Jud Laird

keyboard_arrow_up