Xin luật sư cho biết, thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi được xét duyệt là bao lâu? Phụ thuộc vào điều gì?

  

Chào bạn, thời gian chờ phê duyệt hồ sơ EB-5 nộp sau 05/2018 là 25 - 30 tháng.


Các yếu tố ảnh hưởng thời gian duyệt cấp thẻ xanh điều kiện - Đơn I-526:


- Đầu tư vào dự án đã có quá trình hoạt động lâu dài, ổn định hoặc đã từng có nhà đầu tư được cấp I-526.
- Hồ sơ chứng minh nguồn vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng, rõ ràng để tránh bị yêu cầu bổ sung hồ sơ.
- Chất lượng các hồ sơ nộp trước đương đơn cụ thể.
- Quốc gia gốc của đương đơn có bị vượt hạn mức năm của thị thực EB-5 hay chưa, v.v...

Tags:

keyboard_arrow_up