Xin cho tôi hỏi những dự án của EB-5 bao gồm những lĩnh vực gì? Có cần yêu cầu kinh nghiệm không?

  

Lĩnh vực hoạt động của EB-5 rất đa dạng. Điều chính phủ mong đợi ở dự án là tạo nên công việc dài hạn cho những khu vực kém phát triển kinh tế, có tỷ lệ thất nghệp cao. Bởi vậy không hề có giới hạn lĩnh vực hoạt động. Nhưng trong số đó sẽ có dự án trong lĩnh vực nhất định tạo ra nhiều công việc hơn.

Ví dụ ngành khai thác mỏ đá được coi là tạo ra nhiều công việc trực tiếp và gián tiếp. Đối với Lake Point là một trong số ít dự án có hệ số tạo việc cao hơn mức trung bình thường thấy, hơn 150% so với chương trình EB-5 yêu cầu. Giai đoạn một chúng tôi đã tạo 608 việc cho 40 nhà đầu tư, theo báo cáo tháng 7 năm 2016.

Chương trình EB-5 không yêu cầu kinh nghiệm của nhà đầu tư trong bất cứ lĩnh vực nào.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up