Xin cho hỏi visa EB5 có hạn mức tôi đa hay không và nếu có là bao nhiêu? Việt Nam đã có bao nhiêu trường hợp được xét duyệt thẻ xanh từ chương trình này?

  

Hạn mức thị thực EB5 là 10.000 thị thực một năm cho tất cả các quốc gia được phép tham gia đầu tư, tương đương mỗi quốc gia được cấp trung bình 700 thị thực một năm.

Tính đến hết năm 2016, có khoảng hơn 900 thị thực EB5 đã được cấp cho người Việt, tương đương khoảng hơn 200 nhà đầu tư chính thức. Trong đó, tỷ lệ chia trung bình là 3 người phụ thuộc kèm theo một đương đơn chính.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up