Xin cho hỏi việc đầu tư theo diện EB-5 có được pháp luật bảo vệ hay không? Trường hợp đầu tư thất bại, chúng tôi có được nhận thẻ xanh hay không?

  

Theo luật EB-5, nhà đầu tư tự chịu rủi ro về kinh doanh, tài chính... khi rót vốn vào một dự án của doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, việc làm việc thật kĩ lưỡng với trung tâm vùng là rất cần thiết vì trung tâm vùng là các đơn vị trực tiếp giám sát các dự án để giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Có hai trường hợp xảy ra, nhà đầu tư nhận thẻ xanh vĩnh viễn rồi dự án mới thất bại. Hoặc dự án thất bại trong khi nhà đầu tư chờ đợi nhận thẻ xanh hoặc đang nắm giữ thẻ xanh điều kiện.

Ở trường hợp một, nhà đầu tư vẫn có thể sinh sống và làm việc tại Mỹ như một thường trú nhân Mỹ nhưng không thể nhận lại vốn đầu tư. Với trường hợp hai, nhà đầu tư không nhận thẻ xanh hoặc không thể chuyển đổi lên thẻ xanh vĩnh viễn và cũng không được hoàn vốn.

Vì vậy, việc lựa chọn dự án, đánh giá lịch sử hoạt động dự án... để đầu tư là cực kỳ quan trọng.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up