Xin cho hỏi có quy định giới hạn tuổi cho nhà đầu tư EB5 không?

  

EB-5 không giới hạn tuổi đương đơn chính (nhà đầu tư) và người phối ngẫu, chỉ giới hạn tuổi của con phụ thuộc (dưới 21 tuổi và còn độc thân)

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up