Xin cho biết các loại tài sản nào được kê khai để chứng minh tài chính?

  

Nhà đầu tư tiềm năng có thể cân nhắc về thu nhập từ hoat động kinh doanh, lương từ công việc cố định, bất động sản, tiền gửi tiết kiệm, tài sản thừa kế, các khoản thu nhập khác có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và có thực hiện nghĩa vụ thuế với nước sở tại.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up