Xin cho biết các loại tài sản nào được kê khai để chứng minh tài chính?

  

Nhà đầu tư tiềm năng có thể cân nhắc về thu nhập từ hoat động kinh doanh, lương từ công việc cố định, bất động sản, tiền gửi tiết kiệm, tài sản thừa kế, các khoản thu nhập khác có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và có thực hiện nghĩa vụ thuế với nước sở tại.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2021 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up