Với múc đầu tư như vậy thì được đầu tư nghành nghề mình mong muốn không? Hay là phải theo chính sách của chương trình. Ngoài ra chỗ mình mong muốn ở lại thì sao

  

Chương trình không giới hạn ngành nghề hoạt động kinh doanh của các Dự án EB-5, nhà đầu tư có thể chọn đầu tư theo ngành nghề mình mong muốn. Tuy nhiên yếu tố hiệu quả và an toàn của dự án EB-5 là yếu tố tiên quyết mà nhà đầu tư cần lưu ý. Nhà đầu tư có thể tự do sống tại bất kỳ tiểu bang nào của Mỹ, không phụ thuộc vị trí của Dự án EB-5. 

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up