Tôi thấy có thông tin hồ sơ EB-5 ở Việt Nam bị vượt hạn mức. Điều này có nghĩa là gì? Tôi muốn nộp hồ sơ thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Tôi có nên nộp hồ sơ trong thời điểm này hay không?

  

Trường hợp tồn đọng hồ sơ sẽ xảy ra khi một quốc gia sử dụng hết hạn mức visa EB-5 được cấp. Việt Nam là nước thứ hai rơi vào tình trạng này, bắt đầu vào tháng 5/2018, tức nhà đầu tư nộp hồ sơ sau tháng 5 sẽ phải chờ lâu hơn hai năm để nhận kết quả. Ngoài vấn đề về vượt hạn mức, việc tăng vốn đầu tư cũng là một điểm quan trọng nhà đầu tư cần lưu ý. Nếu bạn có ý định đầu tư, đây là thời điểm thích hợp đế tránh cả hai trường hợp trên.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up