Tôi nên đầu tư EB-5 vào dự án ở thành phố hay vùng ven thì tốt hơn?

  

Chương trình EB-5 được tạo ra năm 1990 với mục đích kêu gọi vốn FDI vào Mỹ để xây dựng và phát triển kinh tế những Vùng nông thôn cần khuyến khích đầu tư/ Vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) với mức đầu tư 500,000 USD. Sau gần 30 năm tồn tại, chương trình đã có nhiều biến tướng khi các đơn vị phát triển dự án EB-5 lớn cố tình kéo dòng vốn này vào các khu vực kinh tế phát triển/ trung tâm các thành phố lớn (Non-TEA). Vì vậy, nội dung này cũng nằm trong các vấn đề quan trọng mà Quốc hội Mỹ đang thảo luận và ban hành luật sửa đổi để siết chặt quy định Vùng TEA. Để  việc đầu tư của bạn luôn tuân theo luật EB-5, bạn nên ưu tiên tìm hiểu các dự án nằm trong vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ an toàn hơn. 

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2021 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up