Tôi muốn biết có phải là sắp thay đổi hạn mức đầu tư từ 500,000 sang 1,3 triệu USD phải không?

  

Hiện nay Quốc hội Mỹ đang cân nhắc việc tăng vốn đầu tư quy định từ 500,000 USD lên 800,000 USD hoặc 1.35 triệu USD đối với các Dự án thuộc khu vực việc làm trọng điểm (TEA) như Dự án Lake Point. Các khu vực không thuộc khu vực việc làm trọng điểm (Non-TEA) ví dụ như Dự án thuộc trung tâm các thành phố lớn, vốn đầu tư dự kiến tăng từ 1 triệu USD lên 1.8 triệu USD.

Tags:

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up