Tôi được quyền thừa kế căn nhà ở TP HCM, nếu bán tài sản đó giá thị trường khoản 7 tỷ, tôi có thêm 3 tỷ tiền mặt nữa nhưng tất cả theo dạng chuyển nhượng cá nhân, như vậy tôi phải hợp thức hóa hồ sơ bằng cách nào thưa chuyên gia?n thừa kế căn nhà ở TP HCM, nếu bán tài sản đó giá thị trường khoản 7 tỷ, tôi có thêm 3 tỷ tiền mặt nữa nhưng tất cả theo dạng chuyển nhượng cá nhân, như vậy tôi phải hợp thức hóa hồ sơ bằng cách nào thưa chuyên gia?

  

Chào bạn. Mỗi hồ sơ chứng minh nguồn vốn cần được thẩm định cụ thể và chính xác dựa trên các hồ sơ thực tế mà nhà đầu tư còn đang lưu giữ/hoặc có thể trích lục được, bao gồm hồ sơ thể hiện nguồn gốc tài sản và việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với chính quyền sở tại. Tóm lại, bạn nên sắp xếp thụ thập các giấy tờ chứng minh tài sản/tiền mặt hiện sở hữu trước khi thanh lý để đầu tư và cần liên hệ với chuyên gia EB-5 để được tư vấn cụ thể.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up