Tôi đang có con du học tại Mỹ, nếu nộp hồ sơ xin visa EB5, con tôi có phải quay về Việt Nam để hoàn thiện thủ tục không?

  

Chào bạn, con bạn không cần quay về VN trong giai đoạn nộp hồ sơ nếu có thể bổ sung các hồ sơ cần thiết qua email.

Tags:

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up