Tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ cho con trai du học. Vậy lúc này tôi làm tiếp hồ sơ EB-5 cho tôi và gia đình có được không? Có bị chồng chéo không?

  

Chào bạn! Bạn có thể tiếp tục làm hai hồ sơ cùng lúc mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Tags:

keyboard_arrow_up