Tôi có tìm hiểu qua về vùng TEA nhưng chưa hiểu rõ lắm, mong các luật sư tư vấn thêm cho tôi.

  

Vùng TEA (Targeted Employment Area) là những khu vực nông thôn nghèo cần phát triển kinh tế hoặc những khu vực ở các thành phố có tỷ lệ thất nghiệp cao. Năm 1990, khi luật EB-5 được ban hành, Chính phủ Mỹ muốn kêu gọi dòng vốn nước ngoài để thúc đẩy kinh tế ở những khu vực TEA.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up