Tôi có tiền nhờ thừa kế trong gia đình nhưng trước giờ chưa làm ăn lâu dài trong ngành nghề nào và cũng chưa tốt nghiệp cấp ba. Vậy tôi có thể thực hiện hồ sơ được không?

  

Nếu người tặng tài sản thừa kế cho bạn chứng minh được nguồn gốc pháp lý của tài sản này thì bạn có thể sử dụng để làm nguồn vốn đầu tư. Luật EB5 không quy định về trình độ học vấn của đương đơn. 

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up