Tôi có tiền nhờ thừa kế trong gia đình nhưng trước giờ chưa làm ăn lâu dài trong ngành nghề nào và cũng chưa tốt nghiệp cấp ba. Vậy tôi có thể thực hiện hồ sơ được không?

  

Nếu người tặng tài sản thừa kế cho bạn chứng minh được nguồn gốc pháp lý của tài sản này thì bạn có thể sử dụng để làm nguồn vốn đầu tư. Luật EB5 không quy định về trình độ học vấn của đương đơn. 

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up