Tôi có một con với vợ trước, hiện tại có một con với vợ sau. Khi đầu tư thế này thì có được bảo lãnh cả hai con không?

  

Hoàn toàn có thể nếu có sự đồng thuận với vợ cũ. Chúng tôi đã có nhà đầu tư thuộc trường hợp này. Ngoài ra, còn có nhà đầu tư bảo lãnh cả con riêng của người phối ngẫu nếu đôi bên đã đi đến hôn nhân hợp pháp. Luật Mỹ khá cởi mở về việc tạo điều kiện cho các gia đình tiếp tục cuộc sống và sự nghiệp tại Mỹ.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up