Tôi có công ty ở Việt Nam. Nếu sang Mỹ tôi có thể tiếp tục điều hành công ty ở đây được không?

  

Câu trả lời là có. Các nhà đầu tư hiện hữu của chúng tôi vẫn duy trì công việc kinh doanh tại Việt Nam song song với việc ổn định cuộc sống tại Mỹ.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up