Tôi có công ty ở Việt Nam. Nếu sang Mỹ tôi có thể tiếp tục điều hành công ty ở đây được không?

  

Câu trả lời là có. Các nhà đầu tư hiện hữu của chúng tôi vẫn duy trì công việc kinh doanh tại Việt Nam song song với việc ổn định cuộc sống tại Mỹ.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up