Tiền trúng vé số hoặc được thừa kế, cho - tặng cho được sử dụng để đầu tư EB-5 hay không?

  

Câu trả lời là Được và nhà đầu tư tiềm năng cần tổng hợp đầy đủ chứng từ về sự kiện thu nhập bất thường cùng các giấy tờ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ thuế khi sự kiện xảy ra.

Tags:

keyboard_arrow_up