Thưa chuyên gia, đầu tư EB-5 là sẽ được mang cả gia đình qua Mỹ. Như vậy, có giới hạn số lượng thành viên không? Gia đình tôi phải chuyển cùng 1 lượt hay sao?

  

Chương trình EB-5 quy định đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ hồ sơ của một đương đơn chính EB-5 bao gồm vợ/chồng của đương đơn chính và các con phụ thuộc dưới 21 tuổi còn độc thân tại thời điểm đương đơn chính nộp hồ sơ di dân. Và gia đình cần di dân đồng thời trong lần đầu tiên nhập cảnh Mỹ theo thị thực EB-5.

Tags:

keyboard_arrow_up