Theo tôi được biết thì Quốc hội Mỹ vừa gia hạn cho chương trình EB-5 thêm 6 tháng? Tôi muốn hỏi việc này có ảnh hưởng như thế nào đến hồ sơ xin EB-5? Sau 6 tháng thì sao? (Tôi có ý định nhưng chưa làm hồ sơ)

  

Chương trình EB-5 được gia hạn đến 30/9/2018 không đổi mức đầu tư và các quy định khác. Nếu nhà đầu tư có ý định nộp hồ sơ thì nên tiến hành sớm vì các thay đổi nếu có xảy ra sau ngày 30/9 thì các hồ sơ nộp trước hạn này cũng không bị hồi tố. Tuy nhiên nếu các bên trong Quốc hội Mỹ đạt đồng thuận thì luật có thể được ban hành sớm hơn 30/9.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up