Thẻ xanh có điều kiện là gì? Khác gì với thẻ xanh không điều kiện?

  

Thẻ xanh có điều kiện không khác gì so với các loại thẻ thường trú nhân khác. Thường trú nhân sở hữu thẻ xanh có điều kiện có đầy đủ quyền lợi của thẻ xanh vĩnh viễn. Điều khác biệt duy nhất là thẻ xanh có điều kiện sau hai năm hết hạn, dự án mà nhà đầu tư tham gia phải chứng minh số lượng công việc cần tạo được để nhà đầu tư được chuyển đổi lên thẻ xanh vĩnh viễn.

Tags:

© 2021 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up