Số tiền đầu tư 500,000USD có được đảm bảo hoàn trả khi hoàn tất chương trình và nhận thẻ xanh? Có cách nào bảo hiểm cho khoản tiền đầu tư nàyư 500,000USD có được đảm bảo hoàn trả khi hoàn tất chương trình và nhận thẻ xanh? Có cách nào bảo hiểm cho khoản tiền đầu tư này

  

Đầu tư EB-5 là đầu tư có rủi ro - "Money at risk". Vì vậy, bất kỳ đơn vị EB-5 nào nêu nội dung đảm bảo hoàn trả vốn đầu tư 100% là SAI LUẬT. Luật  tuyệt đối cấm các Dự án EB-5 cam kết với nhà đầu tư rằng khoản đầu tư EB-5 của họ sẽ được "bảo đảm" bởi chính Dự án đó, dưới bất kỳ hình thức nào (sở hữu BĐS, mua bảo hiểm,...). Nội dung này vẫn có hiệu lực cho đến nay.

Tags:

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up