Sau khi nhận thẻ xanh từ chương trình EB5, tôi và gia đình có được hưởng đầy đủ các quyền lợi như công dân Mỹ và sau 2 năm, tôi có chắc chắn được nhập tịch hay không?

  

Đương đơn và gia đình sau khi nhận thẻ xanh sẽ hưởng tất cả quyền lợi như một thường trú nhân Mỹ. Sau 2 năm, thẻ xanh điều kiện hết hạn, nhà đầu tư cần có báo cáo từ dự án EB5 lên Bộ Di trú để xem xét được chuyển đổi sang thẻ xanh vĩnh viễn trước khi xin nhập tịch (citizenship). 

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up