Nhà đầu tư tham gia chương trình EB-5 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Khi nào thì bắt đầu đóng?

  

Khi nhà đầu tư có được thẻ xanh và trở thành thường trú nhân Mỹ, họ sẽ phải chịu trách nhiệm thuế theo quy định của chính phủ Mỹ.

Việc đóng thuế sẽ được hỗ trợ về giấy tờ bởi đội kế toán phụ trách dự án họ đầu tư.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up