Nhà đầu tư tham gia chương trình EB-5 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Khi nào thì bắt đầu đóng?

  

Khi nhà đầu tư có được thẻ xanh và trở thành thường trú nhân Mỹ, họ sẽ phải chịu trách nhiệm thuế theo quy định của chính phủ Mỹ.

Việc đóng thuế sẽ được hỗ trợ về giấy tờ bởi đội kế toán phụ trách dự án họ đầu tư.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up