Nhà đầu tư có thể mua nhà với giá trị 500,000USD để nhận thẻ xanh định cư không? nếu ko được thì có văn bản nào cam kết hoàn trả vốn đầu tư không?

  

Nếu việc đầu tư là mua bất động sản thông thường thì không được tính là đầu tư EB-5 và không thể nhận thẻ xanh.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up