Nhà đầu tư có thể mua nhà với giá trị 500,000USD để nhận thẻ xanh định cư không? nếu ko được thì có văn bản nào cam kết hoàn trả vốn đầu tư không?

  

Nếu việc đầu tư là mua bất động sản thông thường thì không được tính là đầu tư EB-5 và không thể nhận thẻ xanh.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up