Ngoài tiền ra tôi không có gì cả, không có học vấn, tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc... Làm cách nào để tôi làm hồ sơ thuận lợi?

  

Luật EB-5 quy định nhà đầu tư tiềm năng chứng minh nguồn gốc pháp lý của tài sản sử dụng để làm nguồn vốn đầu tư và lý lịch tư pháp sạch của họ. Luật EB5 không quy định về trình độ học vấn của đương đơn.

Tags:

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up